UE

Etapy rekrutacji

  • Ocena formalna złożonych aplikacji
  • Ocena merytoryczna złożonych formularzy rekrutacyjnych
  • Rozmowy kwalifikacyjne
  • Wybór 20 osób do projektu

UWAGA: Biuro projektu znajduje się w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym. Na jego terenie prowadzone będą szkolenia oraz doradztwo w ramach projektu.

 

Partnerzy: