UE

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

02/03/2017

Szanowni Państwo,

 

w związku z zatwierdzeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma", Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje jego pełną treść wraz z załącznikami.

Regulamin i zalączniki można pobrać również w sekcji "Dokumenty do pobrania".


 1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawan firma" - wersja MS Word (doc);
 2. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawan firma" - wersja PDF;
 3. Zał. nr 1 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego,
 4. Zał. nr 2 - Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,
 5. Zał. nr 3 - Karta oceny merytorycznej biznesplanu,
 6. Zał. nr 4 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 7. Zał. nr 5 - Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego,
 8. Zał. nr 6 - Wniosek o przyznanie podstawowego/przedłużonego wsparcia pomostowego,
 9. Zał. nr 7 - Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku podatkowym i okresie poprzedzających go 2 lat podatkowych,
 10. Zał. nr 8 - Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis,
 11. Zał. nr 9 - Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 12. Zał. nr 10 - Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego,
 13. Zał. nr 11 - Biznesplan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa,
 14. Zał. nr 12 - Szczegółowe zestawienie towarów lub usług przewidzianych do zakupienia w ramach wsparcia finansowego,
 15. Zał. nr 13 - Oświadczenia,
 16. Zał. nr 14 - Oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z dwóch różnych źródeł na pokrycie tych samych wydatków kwalifikowanych ponoszonych w ramach wsparcia pomostowego, związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
 17. Zał. nr 15 - Oświadczenie o wydatkowaniu środków,
 18. Zał. nr 16 - Rozliczenie wsparcia finansowego,
 19. Zał. nr 17 - Rozliczenie wsparcia pomostowego,
 20. Zał. nr 18 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wydatków w ramach podstawowego/ przedłużonego wsparcia pomostowego,
 21. Zał. nr 19 - Standardy oceny biznesplanów,
 22. Zał. nr 20 - Zapotrzebowanie na usługi doradcze po rozpoczęciu działalności gospodarczej,
 23. Zał. nr 21 - Umowa o udzieleniu wsparcia pomostowego w formie usług szkoleniowo – doradczych (po rozpoczęciu działalności gospodarczej w ramach projektu).

Partnerzy: