UE

Listy rankingowe - I edycja naboru

13/04/2017

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej przy ocenie merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożnych w ramach pierwszej edycji naboru Uczestników Projektu "Sprawna firma" oraz ocenie przeprowadzonych rozmw kwalifikacyjnych, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikje Listy rankingowe (listę kobiet i listę mężczyzn), na których znalazły sie osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie.

 

Lista rankingowa – mężczyźni.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie
po realizacji procedury rekrutacji dla I edycji naboru do Uczestników Projektu.

Lp.

Numer Identyfikacji (NIU)

Wynik punktowy

Rekomendacja

1

015/SF/I/2017

97

pozytywna

2

013/SF/I/2017

85

pozytywna

3

004/SF/I/2017

83,5

pozytywna

4

007/SF/I/2017

55

pozytywna


Lista rankingowa – kobiety.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie
po realizacji procedury rekrutacji dla I edycji naboru do Uczestników Projektu.

Lp.

Numer Identyfikacji (NIU)

Wynik punktowy

Rekomendacja

1

012/SF/I/2017

98,5

pozytywna

2

003/SF/I/2017

97

pozytywna

3

006/SF/I/2017

89,5

pozytywna

4

008/SF/I/2017

80,5

pozytywna

5

011/SF/I/2017

62,5

pozytywna

6

002/SF/I/2017

59

pozytywna


       
       
       
       
       
       
       

 

Partnerzy: