UE

Zmiany w "Regulaminie rekrutacji..." oraz "Regulaminie przyznawania wsparcia..."

09/06/2017

Szanowni Państwo,

z dniem 09.06.2017 roku zmienia się treść zapisów "Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma" nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15" oraz "Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dla Uczestników Projektu Sprawna firma".

Zmiany dotyczą usunięcia zapisów o warsztatach motywacyjnych jako jednej z form wspracia szkoleniowo-doradczego (forma ta nie będzie realizowana w ramach niniejszego projektu) oraz zwiększenia wartości wypłacanego w ramach projektu finansowego wsparcia pomostowego (zwiekszono kwotę z 1750,00 zł na 1768,33 zł/osobę/miesiąc).

 

Załączniki do wskazanych Regulaminów nie ulegają zmianie.

 

Poniżej znajdują się linki do aneksów, które zmieniają wskazane wyżej Regulaminy i ich jednolite wersje po uwzględnieniu wporwadzonaych do nich zmian.

  1. Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma nr RPSl.07.03.03-24-03C1/15 (PDF, 371 KB)
  2. Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma nr RPSl.07.03.03-24-03C1/15 (DOC, 898 KB)
  3. Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiebiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" (PDF, 337 KB)
  4. Aneks nr 1 do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiebiorczości dla Uczestników Porjektu "Sprawna firma" (DOC, 894 KB)
  5. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma nr RPSl.07.03.03-24-03C1/15 - tekst jednolity obowiązujący od 09.06.2017 (PDF, 806 KB)
  6. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu "Sprawna firma nr RPSl.07.03.03-24-03C1/15 - tekst jednolity obowiązujący od 09.06.2017 (DOC, 1,08 MB)
  7. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiebiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" - tekst jednolity obowiązujący od 09.06.2017 (PDF, 798 KB)
  8. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiebiorczości dla Uczestników Projektu "Sprawna firma" - tekst jednolity obowiązujący od 09.06.2017 (DOC, 1,1 MB)

Partnerzy: