UE

Informacja o zamknięciu naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

19/07/2017

Beneficjent projektu "Wyspecjalizowani na starcie" informuje, że z dniem 02.08.2017r. zamknięty zostanie nabóe wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników ścieżki dotacyjnej.
UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: