Aktualności

UE

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego

21/07/2017

Beneficjent projektu "Wyspecjalizowani na starcie" ogłasza nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego.

Szczegóły znajdą Państwo w ogłoszeniu o naborze w zakładce wyspecjalizowani na starcie/projekty w realizacji.

Ważna informacja!!!

Zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dla Uczestników ścieżki dotacyjnej), Uczestnicy projektu mogą ubiegać się o finansowe wsparcie pomostowe w wysokości 1750,00zł miesięcznie. Ze względu jednak na oszczędności powstałe w projekcie, Beneficjent zwróci się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach (IP) z prośbą o możliwość zagospodarowania powstałych oszczędności na potrzeby Uczestników projektu w zakresie przedłużonego wsparcia pomostowego.

W przypadku wyrażenia zgody przez IP, Uczestnicy mogliby wnioskować o kwotę 2000,00zł miesięcznie w ramach przedłużonego wsparcia pomostowego.

W momencie wyrażenia zgody przez IP na proponowane przez ARL S.A. zmiany, zostaną Państwo poinformowani  o możliwości wnioskowania o wsparcie w podwyższonej kwocie.

Uczestnicy którzy złożą wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe przed wyrażeniem zgody przez IP, a których wnioski nie zostaną ocenione, mogą wycofać złożony wniosek i złożyć go ponownie z uwzględnieniem wyższej kwoty wsparcia.

Partnerzy: