Aktualności

UE

Wyniki rekrutacji do projektu "Nowe horyzonty"

29/09/2017

Lista rankingowa do udziału w projekcie "Nowe horyzonty"

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu "Nowe horyzonty" i publikuje listy rankingowe w podziale na płeć.

Lista rankingowa- kobiety

Lista rankingowa- mężczyźni

Partnerzy: