UE

Wyniki końcowe- ocena merytoryczna w ramach II edycji naboru

06/11/2017

Szanowni Państwo,

w związku z zakończeniem prac Komisji Rekrutacyjnej przy końcowej ocenie merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych w ramach drugiej edycji naboru Uczestników Projektu "Sprawna firma" oraz ocenie przeprowadzonych rozmów kwalifikacyjnych, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje Listy rankingowe (listę kobiet i listę mężczyzn), na których znalazły się osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Lista rankingowa – mężczyźni.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie
po realizacji procedury rekrutacji dla II edycji naboru do Uczestników Projektu.

Lp.

Numer Identyfikacji (NIU)

 

Wynik punktowy

 

Rekomendacja

1

003/SF/II/2017

97

POZYTYWNA

2

012/SF/II/2017

96,5

POZYTYWNA

3

006/SF/II/2017

85,5

POZYTYWNA

4

009/SF/II/2017

85

POZYTYWNA

5

008/SF/II/2017

78,5

POZYTYWNA

6

001/SF/II/2017

71

POZYTYWNA

 

Lista rankingowa – kobiety.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie
po realizacji procedury rekrutacji dla II edycji naboru do Uczestników Projektu.

Lp.

NR
FORMULARZA
REKRUTACYJNEGO

 

Wynik punktowy

 

Rekomendacja

1

004/SF/II/2017

94

POZYTYWNA

2

011/SF/II/2017

90

POZYTYWNA

3

007/SF/II/2017

81,5

POZYTYWNA

 

Partnerzy: