UE

Lista rankingowa do udziału w ścieżce zatrudnienia projektu "Wyspecjalizowani na starcie"

06/11/2017

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje o zakończeniu oceny rozmów kwalifikacyjnych (II etap rekrutacji), przeprowadzonych z kandydatami do uczestnictwa w projekcie "Wyspecjalizowani na starcie" i publikuje listę rankingową.

Lista rankingowa- ścieżka zatrudnienia KOBIETY

Informujemy jednocześnie, że w zakończonym naborze nie brali udziału mężczyźni.

UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: