UE

Ocena wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu

24/11/2017

Agencja Rozwoju Loklanego S.A. informuje Uczestników projektu, którzy w ramach naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, złożyli w okresie 03.11.2017 r.- 22.11.2017 r. stosowne dokumenty, że wszystkie złożone wnioski o numerach:

005/SF/WP/I/2017

006/SF/WP/I/2017

007/SF/WP/I/2017

008/SF/WP/I/2017

009/SF/WP/I/2017

010/SF/WP/I/2017

uzyskały pozytywną rekomendację w ramach oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Partnerzy: