UE

Wyniki- I ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych w ramach naboru uzupełniającego

05/12/2017

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. ,w związku z zakończoną I oceną merytoryczną formularzy rekrutacyjnych, złożonych w  ramach II edycji naboru (uzupełniającego) Uczestników Projektu "Sprawna firma", przekazuje informację na temat wyników oceny, jednocześnie informując, że istnieje możliwość odwołania od I oceny merytorycznej, zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji Uczestników projektu „Sprawna firma” (§ 10 Ocena merytoryczna –formularz rekrutacyjny (etap I), ust. 10).

Poniżej publikujemy listę z wynikami, stanowiącymi średnią 2 ocen uzyskanych od członków Komisji Rekrutacyjnej:

Lp.

NR
FORMULARZA
REKRUTACYJNEGO

 

ŚREDNIA PUNKTÓW

 

REKOMENDACJA

 

1

017/SF/II/2017

60 pkt.

POZYTYWNA

2

014/SF/II/2017

 59 pkt.

POZYTYWNA

3

016/SF/II/2017

54,5 pkt.

POZYTYWNA

4

013/SF/II/2017

44 pkt.

POZYTYWNA

5

015/SF/II/2017

38,5 pkt.

POZYTYWNA

Partnerzy: