Aktualności

UE

Przedłużenie oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych w ramach projektu "SPNT z biznesem"

15/12/2017

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że ocena formalna  wniosków rekrutacyjnych do projektu "SPNT z biznesem" zostaje przedłużona do 22 grudnia 2017 r. 

 

UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: