Aktualności

UE

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego w ramach I edycji naboru

20/12/2017

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego zostaje zamknięty dn. 05.01.2018 r.
UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: