Aktualności

UE

Zakończenie oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych

16/01/2018

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, iż w dniu 12.01.2018 r. zakończono proces  oceny merytorycznej złożonych  Formularzy Rekrutacyjnych.

Aktualnie Pracownicy Biura Projektu przygotowują pisma wraz z kartami oceny, które zostaną przesłane do Kandydatów w terminie do 19 stycznia 2018 r.

Prosimy o potwierdzanie otrzymania wiadomości.

Jednocześnie informujemy, iż wstępnie zaplanowano rozpoczęcie ostatniego 4 etapu rekrutacji – rozmów z Doradcą Zawodowym od 23 stycznia 2018 r.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji wszystkie osoby, które otrzymały rekomendację pozytywna zostaną zaproszone na rozmowę z Doradcą Zawodowym, o której poinformujemy drogą mailową oraz telefonicznie.  

 

Partnerzy: