Aktualności

UE

Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie "SPNT z biznesem"

13/02/2018

W związku z publikacją list rankingowych Pracownicy Biura Projektu "SPNT z biznesem" przypominają, iż zgodnie z zapisami Regulaminu Rekrutacji (§ 4 Podstawowe kryteria uczestnictwa w projekcie, punkt 1 oraz 2), Kandydaci/Kandydatki wyłonieni do udziału w projekcie muszą spełniac podstawowe kryteria uczestnictwa co najmniej do dnia rozpoczęcia wsparcia szkoleniowo-doradczego.

W związku z licznymi pytaniami informujemy iż rejestracja działalności gospodarczej przed rozpoczęciem udziału w projekcie (rozpoczęcie udziału we wsparciu szkoleniowo-doradczym) spowoduje utratę statusu Uczestnika/Uczestniczki Projektu.

 

 

 

Partnerzy: