Aktualności

Wyniki oceny formalnej i merytorycznej wniosków o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego

26/02/2018

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje Uczestników projektu, którzy w ramach naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, złożyli w okresie 03.01.2018 r.- 12.02.2018 r. stosowne dokumenty, że wszystkie złożone wnioski o numerach:

001/SF/PWP/I/2017

002/SF/PWP/I/2017

003/SF/PWP/I/2017

005/SF/PWP/I/2017

006/SF/PWP/I/2017

uzyskały pozytywną rekomendację w ramach oceny formalnej i merytorycznej.

Partnerzy: