Aktualności

UE

Uruchamiamy nowy projekt

24/04/2018

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. - operator Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego uruchomiła nowy projekt pt. „Wiatr w żagle”. Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje jest aktywizację 30 osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, m.in. poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze i udzielenie dotacji na uruchomienie działalności gospodarczych. Szczegóły w zakładkach „O projekcie”. Przewidywany pierwszy termin rekrutacji do projektu to II kwartał 2018 r.

Partnerzy: