UE

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie finasnowego wsparcia pomostowego podstawowego ogłoszonego w ramach projektu

30/04/2018

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego podstawowego dla Uczestników projektu zrekrutowanych w ramach II edycji naboru oraz naboru dodatkowego zostaje zamknięty dn. 10.05.2018 r.

Partnerzy: