Aktualności

Termin na złożenie wniosku o rozliczenie usług

27/06/2018

Operator PSF przypomina, że zgodnie z zapisami umowy na dofinansowanie usług rozwojowych par. 5 ust. 4, jaką zawieracie Państwo z Operatorem, należy dokonać rozliczenia umowy nie później niż w terminie 28 dni od zakończenia usługi. Niedotrzymanie terminu będzie powodować nierozliczenie umowy na dofinansowanie usług rozwojowych.

Partnerzy: