Aktualności

Zawieszenie naboru w POP Sosnowiec

06/08/2018

 W związku z dużą liczbą przyjętych wniosków, 

zgodnie z ustępem 55 pkt e, lit. ii Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim, 

w terminie od  6 do 10 sierpnią 2018 r. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. 

zawiesza nabór wniosków o dofinansowanie usług rozwojowych (nieplanowana przerwa w przyjmowaniu wniosków ).

Jednocześnie informujemy, że w tych dniach Punkt Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu będzie otwarty w godzinach od 7.00 – 17.00. 

Wnioski można natomiast składać u Partnerów projektu w pozostałych punktach: Częstochowie, Bielsku-Białej, Rybniku. Adresy i godziny otwarcia punktów znajdują się pod adresem: https://www.operatorpsf.pl/kontakt/.

Partnerzy: