Aktualności

UE

Wyniki rekrutacji w ramach naboru dodatkowego

20/07/2018

Lista rankingowa do udziału w projekcie "Nowe horyzonty" 

(nabór dodatkowy)

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu "Nowe horyzonty" i publikuje listy rankingowe w podziale na płeć.

Lista rankingowa- kobiety

Lista rankingowa- mężczyźni

Partnerzy: