Aktualności

II etap Nowych Horyzontów w grudniu

12/09/2018

Uprzejmie informujemy, że zmianie uległ termin realizacji projektu  "Nowe horyzonty - etap II", realizowanego w ramach Poddziałania 7.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Projekt rozpocznie się 1 grudnia 2018 r. i skierowany będzie do osób bezrobotnych lub biernych zawodowo powyżej 30 roku życia, zamieszkałych tereny objęte Lokalnym Programem Rewitalizacji Sosnowca, planujących rozpocząć działalność gospodarczą.

W projekcie weźmie udział 8 osób, dla których zaplanowano między innymi dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy.

Partnerzy: