Aktualności

UE

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych - I edycja naboru

28/08/2018

W związku  z zakończoną oceną merytoryczną formularzy rekrutacyjnych w ramach
I edycji naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Wiatr w żagle”, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listę Kandydatów/Kandydatek z informacją o uzyskanym wyniku.

Lista po ocenie formularzy I - nabór

Partnerzy: