UE

Wyniki naboru do projektu "Nowe horyzonty- etap II"

15/04/2019

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listy rankingowe będące wynikiem rekrutacji do projektu "Nowe horyzonty- etap II".

Lista rankingowa- kobiety

Lista rankingowa- mężczyźni

Partnerzy: