Aktualności

UE

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przewidzianego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu "Wiatr w żagle" wyłonionych w II edycji naboru

15/04/2019

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że w dniu 29.04.2019 r. zamyka się nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego przewidzianego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu "Wiatr w żagle" wyłonionych w II edycji naboru do projektu.

Partnerzy: