Aktualności

UE

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przewidzianego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu "Wiatr w żagle" wyłonionych w I edycji naboru

30/05/2019

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że w dniu 14.06.2019 r. zamyka się nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego przewidzianego dla Uczestników/Uczestniczek Projektu "Wiatr w żagle" wyłonionych w I edycji naboru do projektu.

Partnerzy: