Aktualności

UE

Wyniki oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych - III edycja naboru

17/06/2019

W związku z zakończoną oceną merytoryczną formularzy rekrutacyjnych w ramach
III edycji naboru Uczestników/Uczestniczek do projektu „Wiatr w żagle”, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje listę Kandydatów/Kandydatek z informacją o uzyskanym wyniku.

Lista po ocenie formularzy - III nabór

Partnerzy: