UE

Nowe wzory oświadczeń - obowiązują od 22 czerwca 2019.

24/06/2019

Od 22 czerwca 2019 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1063).

Nowelizacja ustawy wprowadza między innymi nowy zakres informacji odnośnie dotychczas uzyskanej pomocy de minimis, jakie musi przedstawić ubiegający się o taką pomoc.
- art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy.

Po wejściu w życie zmian, Uczestnicy projektu, w związku z ubieganiem się o pomoc de minimis będą musieli przedstawić informację na temat dotychczas uzyskanej pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie oraz pomocy de minimis w rybołówstwie. Składane dokumenty będą musiały wskazywać na łączną kwotę wszystkich trzech wyżej wymienionych pomocy.

 

W związku z tym w zakładce Dokumenty do pobrania zamieściliśmy nowe wzory oświadczeń o uzyskanej pomocy (Załącznik 7 oraz Załącznik 8 do Regulaminu przyznawania środków finansowych- Nowe horyzonty- etap II), które obowiązują Uczestników projektu do składanych wniosków od dnia 22 czerwca 2019 r.

Partnerzy: