UE

Nabór wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (nabór dodatkowy)

12/09/2019

Ogłoszenie o naborze wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe

Biuro projektu "Nowe horyzonty- etap II"  ogłasza nabór wniosków o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego dla Uczestników projektu wyłonionych w naborze dodatkowym.

Szczegóły znadują się w ogłoszeniu

Partnerzy: