Aktualności

27.02 - spotkanie informacyjne dla innowacyjnych firm

04/02/2020

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości we współpracy z Sosnowieckim Parkiem Naukowo-Technologicznym zaprasza na spotkanie informacyjne dla Przedsiębiorców: Konkurs z Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

27.02.2020. Sosnowiec, w godzinach 9.00 – 14.00

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny, (aula I piętro), 
ul. Wojska Polskiego 8, 41-208 Sosnowiec.

Konkurs o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 dedykowany jest przedsiębiorstwom, spółkom celowym/spin-off ustanawianym przez publiczne instytucje badawcze oraz przedsiębiorstwom, konsorcjom przedsiębiorstw i jednostek naukowych, konsorcjom przedsiębiorstw i uczelni (w tym spółkom celowym uczelni), konsorcjom przedsiębiorstw i instytutów badawczych, oraz konsorcjom przedsiębiorstw.

Obecna edycja konkursu w ramach Działania 1.2. dysponuje alokacją w wysokości 20 mln zł. Nabór zaplanowano od 27.02. do 14.05.2020 r. 

 Do udziału w spotkaniu  zapraszamy wszystkie podmioty, zainteresowane tworzeniem lub rozwojem istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego jak również wsparciem prac B+R w przedsiębiorstwach. W trakcie spotkania omówiona zostanie dokumentacja konkursowa: kryteria wyboru i oceny projektów, kwalifikowalność wydatków, zasady prawidłowej realizacji oraz trwałości projektu, nadużycia finansowe.

W celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o rejestrację na stronie www.scp-slask.pl(link https://scp-slask.pl/czytaj/spotkanie_badania_1_2_Sosnowiec_27022020) w zakładce Szkolenia. Spotkaniema charakter nieodpłatny.

 

Osoby do kontaktu:  Adriana Witkowska-Konieczny, Krzysztof Winter, Jarosław Ziewiec. Śląskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Katowicka 47, 41-500 Chorzów, tel. 32 743 91 71,  32 743 91 77 fax 32 743 91 61.

 

Mamy nadzieję, że nasze przedsięwzięcie spotka się z Państwa szerokim zainteresowaniem.   

Spotkanie informacyjne w Sosnowcu jest jednym z czterech spotkań o tej samej tematyce, realizowanych we wszystkich Subregionach Województwa Śląskiego 

18.02.2020. Rybnik, Urząd Miasta Rybnika, (sala 264, II piętro), ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik,

21.02.2020. Częstochowa, Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa,

25.02.2020. Bielsko-Biała, Hala wielofunkcyjna – sportowo, widowiskowo, wystawiennicza (sala konferencyjna, I piętro), ul. Karbowa 26, 43-300 Bielsko-Biała.

Partnerzy: