Aktualności

Inkubator Włączenia Społecznego

31/08/2021

Projekt Inkubator Włączenia Społecznego realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego  oraz Uniwersytet Jagielloński. Projekt ma charakter ogólnopolski i zakłada udzielenie grantów na 60 innowacji społecznych oraz upowszechnienie 6 z nich. Maksymalna kwota grantu na innowację wynosi 100 000 PLN, średnia wartość grantu to 49 000 PLN.

Dlaczego warto wziąć udział w projekcie „Inkubator Włączenia Społecznego”?

 

  • Projekt stwarza szanse na opracowanie, sprawdzenie oraz wdrożenie swojego autorskiego rozwiązania,
  • Daje możliwość eksperymentowania w bezpiecznym środowisku, przy wsparciu opiekunów innowacji,
  • Innowator znajdzie się w szczególnym gronie kreatywnych osób, zaangażowanych w rozwój innowacji społecznych i zmianę społeczną,
  • W projekcie nie trzeba obawiać się porażki – tolerujemy ryzyko wpisane w ideę testowania nowych rozwiązań,
  • Skupiamy się na efektach innowacji i tak też ją rozliczymy (bez dokumentów księgowych),
  • Finansujemy 100% kosztów opracowania i testowania innowacji (średnia wartość grantu to od. 49 tys. zł),
  • Projekt ma zasięg ogólnopolski - do udziału w Inkubatorze mogą zgłosić się podmioty i osoby z terenu całego kraju.
Już teraz zapraszamy wszystkie organizacje zainteresowane projektem i pozyskaniem środków na innowacje na spotkanie z cyklu Śniadania przy innowacjach, organizowane on-line na platformie zoom przez FRDL MISTiA i FRDL POST. Śniadania są przeznaczone dla osób i podmiotów z całej Polski, poszukujących inspiracji do innowacyjnych rozwiązań na rzecz grup wykluczonych/zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na spotkania zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby, reprezentujące NGO, JST, instytucje kultury, edukacji, MŚP, uczelnie, a nawet osoby indywidualne, które mają innowacyjny zmysł! Najbliższe spotkanie już 16 września o godzinie 10.00 (on-line, platforma zoom). W celu rejestracji należy wysłać informację o chęci udziału pod adres e-mailowy: agnieszka.zanczak@frdl.rzeszow.pl.
 
Więcej informacji znajdziesz TUTAJ

 

Partnerzy: