Centrum Usług Rozwojowych

UE

Projekt „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” realizowany jest w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs. Liderem projektu jest Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A., zaś partnerami -  Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu, WYG Consulting Sp. z o.o., Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości.

 

Wartość projektu wynosi 65 684 000,00 zł, a po stronie Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu jest ponad 16 mln zł.

 

W obecnej perspektywie finansowej to przedsiębiorstwa będą mogły samodzielnie wybierać dowolne szkolenia, studia podyplomowe, kursy, czy różnego typu usługi doradcze, które  będą dopasowane do ich indywidualnych potrzeb, a na które otrzymają nawet osiemdziesięcioprocentowe dofinasowanie. Warunek jest jeden, instytucja, z usług której chcą skorzystać, musi być zarejestrowana w Bazie Usług Rozwojowych BUR prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Operatorzy, m.in. Agencja Rozwoju Lokalnego S.A., będą odpowiedzialni za dystrybucję środków, a także dopilnowanie wszystkich formalności związanych z udzielanym wsparciem.

 

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu będzie prowadzić dystrybucję środków na realizację usług rozwojowych wpisanych do BUR na terenie Subregionu Centralnego Województwa. Zainteresowani wsparciem przedsiębiorcy będą mogli zgłaszać się do Punktu Obsługi Przedsiębiorcy zlokalizowanego w Sosnowieckim Parku Naukowo-Technologicznym przy ulicy Wojska Polskiego 8 w godzinach 7.00 - 17.00, który jest otwarty od czerwca bieżacego roku lub dzwonić po więcej informacji na uruchamiony  numer infolinii (503 607 302). Agencja będzie odpowiedzialna za informowanie przedsiębiorców i pomoc w dopełnianiu wszelkich formalności związanych z możliwością skorzystania ze wsparcia, promocję i rekrutację przedsiębiorstw, ocenę kwalifikowalności przedsiębiorstw w odniesieniu do wymogów Podmiotowego Systemu Finansowania (PSF) w województwie śląskim, weryfikację możliwości ubiegana się o pomoc de minimis czy pomoc publiczną, zawieranie i kontrolę umów, sprawozdawczość z udzielonej pomocy, monitoring wskaźników, rozliczanie udzielonego wsparcia, a także kontrolowanie, czy usługi faktycznie są realizowane.

 

Podmiotowy System Finansowania (PSF), jak wcześniej zostało wspomniane, gwarantuje przedsiębiorcy możliwość dokonania samodzielnego wyboru usług rozwojowych w ramach oferty dostępnej w BUR. Nie jest konieczne zatem przeprowadzenie postępowania na wybór instytucji szkoleniowej, tak jak ma to miejsce m.in. w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Przedsiębiorca ma możliwość wyboru w szczególności szkoleń, kursów, egzaminów,  szkoleń e-learningowych, studiów podyplomowych, usług doradczych, w tym w formie mentoringu, coachingu.  

 

Wsparcie jest skierowane wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a maksymalna kwota dofinansowania o jaką może się ubiegać jedno przedsiębiorstwo na zakup usług rozwojowych wynosi maksymalnie 100 000,00 zł. Jednocześnie kwota ta nie może być wyższa niż iloczyn liczby pracowników obejmowanych wsparciem, czyli tych którzy fizycznie skorzystają z poszczególnych usług, oraz zmiennej kwoty przeliczeniowej, która wynosi 7 500,00 zł.

 


 

Partnerzy: