UE

Wyniki oceny Biznesplanów - posiedzenie KOW w dniu 23.08.2017

25/08/2017

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. publikuje wyniki oceny Biznesplanów, ocenionych w dniu 23.08.2017 roku podczas posiedzenia Komisji Oceny Wniosków działającej w ramach projektu "Sprawna firma".


Wyniki oceny Biznesplanów złożonych w ramach naboru Biznesplanów dla UP wyłonionych w pierwszej edycji naboru do projektu „Sprawna firma”:


Numer wniosku

Ocena punktowa

Rekomendacja

009/SF/BP/I/2017

94,5

Ocena pozytywna – rekomendowany do dofinansowania

007/SF/BP/I/2017

86

Ocena pozytywna – rekomendowany do dofinansowania

008/SF/BP/I/2017

70,5

Ocena pozytywna – rekomendowany do dofinansowania


Partnerzy: