Ogłoszenie o naborze do projektu "Centrum Usług Rozwojowych"

UE

Możliwość wydłużenia terminu ropatrzenia wniosków

15/09/2017

W związku z dużą liczbą złożonych wniosków do POP w Sosnowcu uprzejmie informujemy, że zgodnie § 2.  REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU„Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” termin na weryfikację wniosków może zostać wydłużony do 14 dni (zwłaszcza w przypadkach, w których termin usługi pozwala na takie wydłużenie, a termin innych usług ropoczyna się wcześniej). Zabieg taki jest także konieczny w celu umożliwienia skorzystania z dofinansowania wszytskim  przedsiębiorcom, którzy złożą wnioski. Niemniej jednak będziemy starać zachować termin 10-dniowy na weryfikację dokumentów. W/w informacja obowiązuje do dnia odwołania, o czym zostaną poinformowani Państwo za pośrednictwem naszej strony www.

Partnerzy: