Ogłoszenie o naborze do projektu "Centrum Usług Rozwojowych"

UE

Dni bez naboru wniosków w roku 2018 – POP Sosnowiec

31/01/2018

Informujemy, że w roku 2018, zgodnie z pkt 53e Opisu systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim, zostały ustalone w poniższych terminach planowe przerwy w przyjmowaniu wniosków o dofinansowanie w ramach projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” w Punkcie Obsługi Przedsiębiorcy w Sosnowcu:

  • 30 marca,
  • 30 kwietnia,
  • 2 i 4 maja,
  • 1 czerwca,
  • 13-14 sierpnia oraz 16-17 sierpnia,
  • 2 listopada,
  • 24, 27-28 i 31 grudnia.
Prosimy w związku z tym o zwracanie szczególnej uwagi na informacje mogące pojawić się na stronach poszczególnych Operatorów dotyczące godzin dostępności Punktów Obsługi Przedsiębiorcy, które w tygodniach bez naboru mogą mieć skrócone godziny pracy.
 
 

 

Partnerzy: