UE

Zamknięcie naboru Biznesplanów w ramach dodatkowej edycji naboru Uczestników do projektu

12/03/2018

Szanowni Państwo,

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że nabór Biznesplanów ogłoszony dla Uczestników projektu wyłonionych w ramach naboru dodatkowego zostaje zamknięty dn. 19.03.2018 r.

Partnerzy: