UE

Zamknięcie naboru wniosków o przyznanie finasnowego wsparcia pomostowego przedłużonego w ramach I edycji naboru

16/03/2018

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że nabór wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego przedłużonego dla Uczestników projektu zrekrutowanych w ramach I edycji naboru zostaje zamknięty dn. 26.03.2018 r.

Partnerzy: