Ogłoszenie o naborze do projektu "Centrum Usług Rozwojowych"

UE

Możliwość wydłużenia terminu rozpatrzenia wniosków

18/05/2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że w związku z bardzo dużą liczbą składanych wniosków do POP w Sosnowcu, zgodnie § 2.  REGULAMIN NABORU DO PROJEKTU „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” termin na weryfikację wniosków zostaje wydłużony do 14 dni.

W/w informacja obowiązuje do dnia odwołania, o czym zostaną poinformowani Państwo za pośrednictwem naszej strony www.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o uwzględnienie powyższej informacji planując składanie wniosków, mając na uwadze, że weryfikacja wniosków niejednokrotnie pociąga za sobą konieczność uzupełnienia/poprawy w terminie wyznaczonym przez Operatora. Tylko kompletnie wypełniona dokumentacja może stanowić podstawę podpisania wniosku o dofinansowanie usługi rozwojowej.

 

Partnerzy: