Ogłoszenie o naborze do projektu "Centrum Usług Rozwojowych"

UE

Nabór tylko dla grupy pracowników w wieku 50+ lub o niskich kwalifikacjach

21/06/2018

Informujemy, że w okresie od 22 czerwca do 31 sierpnia 2018 r. POP w Bielsku-Białej, w Częstochowie i w Sosnowcu wprowadza dedykowaną rekrutację jedynie dla podmiotów zamierzających kierować wsparcie dla osób:

  • w wieku 50 lat i więcej,
  • o niskich kwalifikacjach.

Wprowadzenie dedykowanej rekrutacji dla ww. osób jest zgodne z Załącznikiem nr 1 do Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 285/241/V/2018 z dnia 13.02.2018 r. „Opis systemu wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych w województwie śląskim”.

Partnerzy: