Ogłoszenie o naborze do projektu "Centrum Usług Rozwojowych"

UE

Nabór wniosków do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników”

18/04/2019

Uprzejmie przypominamy, że nabór do projektu „Centrum Usług Rozwojowych w województwie śląskim. Wsparcie na rzecz MSP i ich pracowników” zostanie otwarty dnia 23 kwietnia 2019r. o godzinie 12.00.

Jednocześnie informujemy, że niedopuszczalne jest składanie wniosku na kwotę dofinansowania przekraczającą kwotę dostępnej  alokacji w danym punkcie zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/harmonogram_naborow_w_psf .

 

Partnerzy: