Ogłoszenia

05.02.2019 r.

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację szkoleń z zakresu prowadzenia firmy "Kierownik małego przedsiebiorstwa" w ramach projektu "Startuj z SPNT III" dla Uczestników wyłonionych w ramach trzeciego naboru dodatkowego.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

________________________________________________________________

27.11.2018 r.

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację szkoleń z zakresu prowadzenia firmy "Kierownik małego przedsiebiorstwa" w ramach projektu "Startuj z SPNT III" dla Uczestników wyłonionych w ramach drugiego naboru dodatkowego.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

_________________________________________________________________

01.10.2018 r.

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację szkoleń z zakresu prowadzenia firmy "Kierownik małego przedsiebiorstwa" w ramach projektu "Startuj z SPNT III" dla Uczestników wyłonionych w ramach naboru dodatkowego.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

_________________________________________________________________

29.06.2018

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację szkoleń z zakresu prowadzenia firmy "Kierownik małego przedsiebiorstwa" w ramach projektu "Startuj z SPNT III" dla Uczestników wyłonionych w ramach IV edycji naboru.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

_________________________________________________________________

30.05.2018

Informacja o wyborze Wykonawców dla zapytania ofertowego o cenę za za realizację indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" wyłonionych w III edycji naboru.

Informacja o wynikach postępowania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.05.2018

Informacja o wyborze Wykonawców dla zapytania ofertowego o cenę za realizację szkoleń z zakresu prowadzenia firmy "Kierownik małego przedsiebiorstwa" - Część D. Moduł marketingowo-menadżerski, w ramach projektu "Startuj z SPNT III" dla Uczestników wyłonionych w ramach III edycji naboru.

Informacja o wynikach postępowania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2018

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" wyłonionych w III edycji naboru.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.05.2018

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację szkoleń z zakresu prowadzenia firmy "Kierownik małego przedsiebiorstwa" - Część D. Moduł marketingowo-menadżerski, w ramach projektu "Startuj z SPNT III" dla Uczestników wyłonionych w ramach III edycji naboru.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.05.2018

Informacja o wyborze Wykonawców dla zapytania ofertowego o cenę za realizację szkoleń z zakresu prowadzenia firmy "Kierownik małego przedsiebiorstwa" w ramach projektu "Startuj z SPNT III" dla Uczestników wyłonionych w ramach III edycji naboru.

Informacja o wynikach postępowania.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.05.2018

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację doradztwa specjalistycznego z zakresu zakresu marketingu/skutecznej reklamy w internecie w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10.05.2018

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację szkoleń z zakresu prowadzenia firmy "Kierownik małego przedsiebiorstwa" w ramach projektu "Startuj z SPNT III" dla Uczestników wyłonionych w ramach III edycji naboru.

 

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.04.2018

Zapytanie ofertowe na realizację doradztwa specjalistycznego z zakresu nowych rozwiązań programu ArchiCAD (od wersji 20) w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

 

05.04.2018

Informacja o wyborze Wykonawców dla zapytania ofertowego na realizację doradztwa specjalistycznego dla Uczestników Projektu "Wyspecjalizowani na starcie"- zapytanie pozostało nie rozstrzygnięte

Informacja o wynikach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

26.03.2018

Zapytanie ofertowe na realizację doradztwa specjalistycznego z zakresu nowych rozwiązań programu ArchiCAD (od wersji 20) w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

 

14.03.2018

Zapytanie ofertowe na realizację doradztwa specjalistycznego z zakresu marketingu/negocjacji/obsługi klienta/skutecznej reklamy w internecie w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

 

14.03.2018

Informacja o wyborze Wykonawców dla zapytania ofertowego na realizację doradztwa specjalistycznego dla Uczestników Projektu "Wyspecjalizowani na starcie"- zapytanie pozostało nie rozstrzygnięte

Informacja o wynikach

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.03.2018

Zapytanie ofertowe na realizację doradztwa specjalistycznego z zakresu pozyskiwania finansowania zewnętrznego dla mikroprzedsiębiorstw w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.03.2018

Zapytanie ofertowe na realizację doradztwa specjalistycznego z zakresu marketingu/negocjacji/obsługi klienta/skutecznej reklamy w internecie w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.02.2018

Zapytanie ofertowe na realizację doradztwa specjalistycznego z zakresu finansów/podatków/księgowości w jednoosobowej działalności gospodarczej oraz rozliczeń z ZUS w trakcie urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe

2. Załączniki

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.02.2018

Informacja o wyborze Wykonawców dla zapytania ofertowego cenę za realizację indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" wyłonionych w ramach II edycji naboru.

Informacja o wynikach postępowania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

14.02.2018

Informacja o wyborze Wykonawców dla zapytania ofertowego o cenę za realizację szkoleń z zakresu prowadzenia firmy "Kierownik małego przedsiebiorstwa" w ramach projektu "Startuj z SPNT III" dla Uczestników wyłonionych w ramach II edycji naboru - cześci A i D zamówienia.

Informacja o wynikach postępowania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.02.2018

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" wyłonionych w ramach II edycji naboru.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.02.2018

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację szkoleń z zakresu prowadzenia firmy "Kierownik małego przedsiebiorstwa" w ramach projektu "Startuj z SPNT III" dla Uczestników wyłonionych w ramach II edycji naboru - cześci A i D zamówienia.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.01.2018

Informacja o wyborze Wykonawców dla zapytania ofertowego o cenę na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Sprawna firma"

Informacja o wynikach postępowania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

04.01.2018

Aktualizacja zapytania ofertowego o cenę na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projaektu "Sprawna firma"

W związku z odnalezieniem błędu w Załączniku nr 3 do niniejszego zapytania publikujemy skorygowaną wersję załączników do niniejszego zapytania.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29.12.2017

Zapytanie ofertowe o cenę na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Sprawna firma"

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki. - aktualne załaczniki można pobrać wyżej.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27.12.2017

Zapytanie ofertowe o cenę za realizację indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla Uczestników Projektu "Startuj z SPNT III" wyłonionych w ramach I edycji naboru.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

30.10.2017

Wyjaśnienie dot. ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr SPNT/1/PWTR/2017:

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w związku z licznymi pytaniami dot. zapytania  wyjaśnia następujące kwestie:

1. Miejscem realizacji zamówienia będzie siedziba Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego (zgodnie z punktem II podpunkt 6 Zapytania) tj. Sosnowiec, ul. Wojska Polskiego 8.

2. Omyłkowo w punkcie VI. Kryteria wyboru, podpunkt a wskazano:

 

Zasady oceny kryterium „Cena”:

KC = (Cmin/C)*100*waga (70%)

Cmin – najniższa cena wśród złożonych

 

Prawidłowo winno być:

Zasady oceny kryterium „Cena”:

KC = (Cmin/C)*100*waga (60%)

Cmin – najniższa cena wśród złożonych

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24.10.2017

Zapytanie Nr SPNT/1/PWTR/2017

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie Nr SPNT/1/PWTR/2017,

2. Załączniki.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.10.2017

Zapytanie ofertowe o cenę usługi cateringowej w ramach projektu "Nowe horyzonty"

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki do zapytania ofertowego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

06.07.2017

Informacja o wyborze Wykonawców dla zamówienia na pełnienie funkcji Oficera niezależnego.

Informacja o wynikach postępowania.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.06.2017

Zapytanie ofertowe o cenę merytorycznej oceny biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe w ramach projektu "Sprawna firma"

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki do zapytania ofertowego.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

26.05.2017

Informacja o wyborze Wykonawcy dla realizacji szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej - część D. Moduł finansowy w ramach projektu "Sprawna firma".

Informacja o wynikach postępowania.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2017

Zapytanie ofertowe o cenę na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Sprawna firma" - część D.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki do zapytania ofertowego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.05.2017

Informacja o wyborze Wykonawców dla realizacji szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Sprawna firma".

Informacja o wynikach postępowania.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

27.04.2017

AKTUALIZACJA - Zapytanie ofertowe o cenę na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Sprawna firma".

Aktualizacja zapytania ofertowego dotyczy zmiany zapisów o terminie złożenia dokumentów.

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załączniki do zapytania ofertowego.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

25.04.2017

Zapytanie ofertowe o cenę na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej w ramach projektu "Sprawna firma".

Pliki do pobrania:

1. Zapytanie ofertowe.

2. Załaczniki do zapytania ofertowego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.04.2017

Informacja o wynikach postępowania dot. wyboru Oficerów niezależnych dokonujących oceny złożonych biznesplanów przez Uczestników/Uczestniczki w ramach projektu „Wyspecjalizowani na starcie” Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Działania 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe,  Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pliki do pobrania:

Informacja o wynikach.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.04.2017

Zapytanie ofertowe na ocenę merytoryczną biznesplanów w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

załącznik nr 1
załącznik nr 2

załącznik nr 3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

07.03.2017

Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń z zakresu modelowania wirtualnego w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:

załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe,
załącznik nr 2 - formularz oferty.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

23.02.2017

Informacja o wynikach postępowania dot. wyłonienia członków Komisji Rekrutacyjnej działającej w ramach projektu "Sprawna firma".

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.02.2017r.

Informacja o wynikach postępowania na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników/uczestniczek projektu „Wyspecjalizowani na starcie”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

09.02.2017r.

Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń z zakresu modelowania wirtualnego w ramach projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:
załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe,
załącznik nr 2 - formularz oferty.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08.02.2017 r.

Zapytanie ofertowe o cenę merytorycznej oceny formularzy rekrutacyjnych oraz przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych w ramach działania Komisji Rekrutacyjnej projektu "Sprawna firma".

Pliki do pobrania:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załączniki nr 1-3 do zapytania ofertowego.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

01.02.2017r.

Zapytanie ofertowe na realizację szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej dla uczestników/uczestniczek projektu "Wyspecjalizowani na starcie".

Pliki do pobrania:
załącznik nr 1 - zapytanie ofertowe,
załącznik nr 2 - formularz oferty.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19.12.2016r.

Informacja o wynikach postępowania dot. realizacji wsparcia merytorycznego z zakresu poradnictwa zawodowego w ramach projektu „Wyspecjalizowani na starcie"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.12.2016r.

Zapytanie ofertowe na realizację wsparcia merytorycznego z zakresu poradnictwa zawodowego

treść zapytania

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

05.10.2016r.

Informacja o wynikach postępowania dot. naboru członków Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Wyspecjalizowani na starcie”.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

20.09.2016r.

Zapytanie ofertowe - Nabór Członków Komisji Rekrutacyjnej w ramach projektu „Wyspecjalizowani na starcie”

 

W związku z realizacją przez Agencję Rozwoju Lokalnego SA, ul. Teatralna 9, 41-200 Sosnowiec, projektu pn.: „Wyspecjalizowani na starcie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzieleniu zamówienia.

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Członka Komisji Rekrutacyjnej powołanej w celu oceny złożonych formularzy rekrutacyjnych przez potencjalnych uczestników projektu  i przeprowadzenia rozmów  zgodnie z procedurą określoną w Regulaminie Rekrutacji Uczestników Projektu „Wyspecjalizowani na starcie” z podziałem na następujące części:

CZĘŚĆ A.

Przeprowadzenie oceny merytorycznej wniosków aplikacyjnych (ok. 100 wniosków aplikacyjnych x 2 oceny) wraz z ewentualną oceną w ramach procedury odwoławczej, 

na podstawie formularza rekrutacyjnego, udostępnionego Wykonawcy przez Zamawiającego. Każdy formularz zostanie oceniony przez dwóch członków Komisji Rekrutacyjnej zgodnie z Kartą oceny formularza rekrutacyjnego (stanowiącej załącznik nr 2 do Regulaminu Rekrutacji).

Cześć A. przedmiotu zamówienia dotyczy wyboru 4 członków Komisji Rekrutacyjnej.

CZĘŚĆ B.

Przeprowadzenie rozmów przez doradcę zawodowego z Kandydatami do projektu (ok. 100 rozmów) mających na celu weryfikację predyspozycji, umiejętności i kompetencji Kandydatów oraz skierowanie ich do jednej z dwóch proponowanych ścieżek (ścieżka zatrudnienia, ścieżka dotacyjna). Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych udokumentowane będzie Notatką z rozmowy kwalifikacyjnej (stanowiącej załącznik nr 5 do Regulaminu Rekrutacji) oraz Kartą oceny rozmowy kwalifikacyjnej dla członka Komisji Rekrutacyjnej  (stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu Rekrutacji). 

Część B. przedmiotu zamówienia dotyczy wyboru 2 członków Komisji Rekrutacyjnej.

Szczegółowy opis dostępny w Zapytaniu Ofertowym w plikach do pobrania poniżej.

Po otrzymaniu ofert, Zamawiający wyłoni Wykonawców, z którym zostanie zawarta umowa na realizację przedmiotu zamówienia.

Zapraszamy do współpracy!

 

Niniejsze zapytanie ofertowe jest upublicznione w celu wyboru Wykonawcy na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe

Załączniki (w wersji edytowalnej)

 

Partnerzy: