SIM Zagłębie Sp. z o.o.

Spółka SIM Zagłębie została zawiązana 7 grudnia 2021 roku z inicjatywy Krajowego Zasobu Nieruchomości. Jej podstawowym celem gospodarczym jest budowanie lokali mieszkalnych oraz ich eksploatacja na zasadach najmu. Działamy we współpracy z rządem i samorządami z województwa śląskiego i małopolskiego.

simzaglebie.pl

 

Partnerzy: