Aktualności

UE
 • Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych

  06/12/2017

  Agencja Rozwoju Lokalnego SA informuje, że ocena formalna  wniosków rekrutacyjnych do projektu "SPNT z biznesem" potrwa do 15 grudnia 2017 r. Informacje o wynikach oceny zostaną przesłane zgodnie z definicją skutecznego doręczenia informacji Kandydacie/Kandydatce, zawartą w Regulaminie...

  czytaj więcej
 • Przedłużenie naboru dokumentów rekrutacyjnych do projektu "SPNT z biznesem"

  20/11/2017

  Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu "SPNT z biznesem" został przedłużony do 30.11.2017 r. do godz. 15:00. Wnioski przyjmowane, zgodnie z opisem w Regulaminie rekrutacji osobiście lub za pomocą przesyłki pocztowej.

  czytaj więcej
 • Aktualny formularz rekrutacyjny do pobrania

  09/11/2017

  Szanowni Państwo, w związku ze zgłaszanymi problemami technicznymi związanymi z pobieraniem formularza rekrutacyjnego, prosimy o ponowe pobranie Załącznika nr 1 do Regulaminu rekrutacji do projektu "SPNT z biznesem" wszystkie osoby, które pobrały załącznik do dnia 09.11.2017 r.

  czytaj więcej
 • Biuro Projektu "SPNT z biznesem" nieczynne

  08/11/2017

  Agnecja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że dniu 13.11.2017 r. biuro projektu "SPNT Z BIZNESEM" będzie nieczynne.

  czytaj więcej
 • Nabór Uczestników Projektu "SPNT z biznesem"

  08/11/2017

  Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. zwraca się z prośbą do osób planujących złożyć dokumenty rekrutacyjne o szczegółowe zapoznanie się z zapisami Regulaminu rekrutacji ( http://spnt.sosnowiec.pl/dokumenty-do-pobrania-7 ) , gdzie zostały wyjaśnione zasady składania dokumentów...

  czytaj więcej
 • Nabór Uczestników Projektu "SPNT z biznesem"

  30/10/2017

  Szanowni Państwo, Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że dokumenty rekrutacyjne do Projektu "SPNT z biznesem" należy składać w terminie od  06.11.2017 do 20.11.2017 roku . Dokumenty złożone przed lub po tym terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.  

  czytaj więcej
 • Ogłoszenie o naborze Uczestników Projektu "SPNT z biznesem"

  27/10/2017

  Projekt „SPNT z biznesem” realizowany jest przez Agencję Rozwoju Lokalnego S.A., operatora Sosnowieckiego Parku Naukowo-Technologicznego w ramach Poddziałania 7.3.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Celem głównym Projektu jest aktywizacja zawodowa i...

  czytaj więcej
UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: