Dokumenty do pobrania

UE

Dokumenty dla Uczestników/Uczestniczek projektu:

1. Regulamin przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

 

Załączniki do Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości Projektu "SPNT z biznesem":

1. Załącznik nr 1 Umowa o udzielenie wsparcia finansowego

2. Załacznik nr 2 Umowa o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

3. Załącznik nr 3 Karta oceny biznesplanu

4. Załącznik nr 4 Karta weryfikacji formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

5. Załącznik nr 5 Karta oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego

6. Załącznik nr 6 Wniosek o przyznanie podstawowego lub przedłużonego wsparcia pomostowego

7. Załacznik nr 7 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis

8. Załącznik nr 8 Oświadczenie o nieskorzystaniu z pomocy de minimis

9. Załącznik nr 9 Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc

10. Załącznik nr 10 Aneks do umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego

11. Załącznik nr 11 Biznesplan

12. Załącznik nr 12 Szczegółowe zestawienie towarów i usług- wsparcie finansowe

13. Załącznik nr 13 Oświadczenia

14. Załącznik nr 14 Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego w postaci usług doradczych

15. Załącznik nr 15 Oświadczenie o wydatkowaniu wsparcia

16. Załącznik nr 16 Rozliczenie wsparcia finansowego

17. Załącznik nr 17 Rozliczenie wsparcia pomostowego

18. Załącznik nr 18 Harmonogram rzeczowo- finansowy- wsparcie pomostowe

19. Załącznik nr 19 Standardy oceny biznesplanów

20. Załącznik nr 20 Zapotrzebowanie na usługi doradcze

 

 

 

Dokumenty dla Kandydatów:

1. Regulamin rekrutacji Uczestników projektu- SPNT z biznesem

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "SPNT z biznesem":

1. Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny- SPNT z biznesem

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

2. Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

3. Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

4. Załącznik nr 4. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej- SPNT z biznesem

Załącznik nr 4. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

5. Załącznik nr 5. Zbiorcza karta oceny merytorycznej- SPNT z biznesem

Załącznik nr 5. Zbiorcza karta oceny merytorycznej- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

6. Załącznik nr 6. Notatka- SPNT z biznesem

Załącznik nr 6. Notatka- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

7. Załącznik nr 7. Wzór umowy doradczo- szkoleniowej- SPNT z biznesem

Załącznik nr 7. Wzór umowy doradczo- szkoleniowej- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

8. Załącznik nr 8. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie- SPNT z biznesem

Załącznik nr 8. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

9. Załącznik nr 9. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem

Załącznik nr 9. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

10. Załącznik nr 10. Dane Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem

Załącznik nr 10. Dane Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

11. Załącznik nr 11. Opis sektorów wykluczonych z możliwośći ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013

Załącznik nr 11. Opis sektorów wykluczonych z możliwośći ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

 

 

UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: