Dokumenty do pobrania

UE

Dokumenty dla Kandydatów:

1. Regulamin rekrutacji Uczestników projektu- SPNT z biznesem

 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji Uczestników Projektu "SPNT z biznesem":

1. Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny- SPNT z biznesem

Załącznik nr 1. Formularz rekrutacyjny- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

2. Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem

Załącznik nr 2. Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

3. Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

4. Załącznik nr 4. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej- SPNT z biznesem

Załącznik nr 4. Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

5. Załącznik nr 5. Zbiorcza karta oceny merytorycznej- SPNT z biznesem

Załącznik nr 5. Zbiorcza karta oceny merytorycznej- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

6. Załącznik nr 6. Notatka- SPNT z biznesem

Załącznik nr 6. Notatka- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

7. Załącznik nr 7. Wzór umowy doradczo- szkoleniowej- SPNT z biznesem

Załącznik nr 7. Wzór umowy doradczo- szkoleniowej- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

8. Załącznik nr 8. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie- SPNT z biznesem

Załącznik nr 8. Oświadczenie potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

9. Załącznik nr 9. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem

Załącznik nr 9. Oświadczenia Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

10. Załącznik nr 10. Dane Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem

Załącznik nr 10. Dane Uczestnika/Uczestniczki projektu- SPNT z biznesem (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

11. Załącznik nr 11. Opis sektorów wykluczonych z możliwośći ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013

Załącznik nr 11. Opis sektorów wykluczonych z możliwośći ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 (w wersji MS Word 97-2003.doc)

 

 

 

UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: