Oferty pracy

OGŁOSZENIE O NABORZE DO PRACY - STANOWISKO: SPECJALISTA DS. PROJEKTÓW UNIJNYCH


Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. w Sosnowcu poszukuje specjalisty ds. projektów unijnych.

Miejsce pracy: Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny przy ul. Wojska Polskiego 8 w Sosnowcu.

Zakres obowiązków:
 • obsługa administracyjna projektów zwłaszcza z RPO WSL 7.3.3., 7.4.2, przygotowanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności, sprawozdań finansowych z realizacji projektów zgodnie z harmonogramem,
 • Koordynacja spraw w ramach prowadzonych projektów, pozyskiwanie i weryfikacja dokumentów i danych niezbędnych do rozliczenia projektu, korespondencja wewnętrzna oraz zewnętrzna związana z realizacją i rozliczaniem projektów,
 • Weryfikacja wydatków i opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem, 
 • Przygotowanie dokumentacji oraz udział w kontrolach i audytach projektów,
 • monitorowanie poziomu realizacji wskaźników projektu,
 • udział w rozliczaniu merytorycznym i finansowym realizowanych projektów,
 • weryfikacja wydatków i opisywanie dokumentów finansowych pod kątem ich kwalifikowalności i zgodności z projektem,
 • rozliczanie zaangażowania personelu w projektach unijnych pod kątem przygotowywania zestawień na potrzeby działu księgowego,
 • ścisła współpraca z osobami odpowiedzialnymi za prawidłową realizację finansowo-kadrową projektów,
 • monitoring wykonania budżetów projektów,
 • poszukiwanie nowych źródeł finansowania projektów,
 • Praca w systemie LSI i innych niezbędnych do przygotowania i złożenia sprawozdań oraz wniosków o płatność,
 • Ścisła współpraca z instytucjami finansującymi w zakresie rozliczania wniosków,
 • Współpraca z zespołem wewnętrznym odpowiedzialnym za realizację projektów,
 • Współpraca z instytutami badawczymi, partnerami biznesowymi oraz kancelarią prawną.


Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowane rachunkowość, finanse, bankowość, prawo, ekonomia, administracja,
 • co najmniej 2-letniego doświadczenia w rozliczaniu funduszy unijnych, zwłaszcza w RPO WSL 7.3.3, 7.4.2,
 • umiejętności syntetyzowania informacji w postaci zwięzłego tekstu,
 • dobrej i praktycznej znajomości MS Office, w szczególności MS Excel,
 • samodzielności w realizacji zadań,
 • skrupulatności i zorientowania na detale,
 • doskonałych zdolności analitycznych i organizacyjnych,
 • znajomości bieżących przepisów i wytycznych w zakresie realizacji projektów unijnych i kwalifikowalności wydatków (umiejętność ich zastosowania w praktyce),
 • Znajomości systemu LSI i zasad realizacji oraz wytycznych programowych,

Oferujemy:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • zatrudnienie w wymiarze 1 etatu,
 • atrakcyjne warunki pracy,
 • możliwość rozwoju zawodowego.

Miejsce pracy: Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny przy ul. Wojska Polskiego 8 w Sosnowcu.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji pod adres mailowy: spnt@arl.org.pl w tytule z dopiskiem PRACA SPNT

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Partnerzy: