UE

Dokumenty do pobrania

Dokumenty dla Kandydatów:

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „Sprawna firma” nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15;
 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020;
 2. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 3. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 4. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 5. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 6. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
 7. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Sprawna firma”;
 8. Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;
 9. Załącznik nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 10. Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu;
 11. Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu;
 12. Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

 

Dokumenty dla Kandydatów w wersji MS Word 97-2003 (.doc):

 1. Regulamin rekrutacji Uczestników Projektu „Sprawna firma” nr RPSL.07.03.03-24-03C1/15;
 1. Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny uczestników projektu do poddziałania 7.3.3 RPO WSL na lata 2014-2020;
 2. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 3. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 4. Załącznik nr 4 - Karta oceny rozmowy kwalifikacyjnej;
 5. Załącznik nr 5 - Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 6. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy kwalifikacyjnej;
 7. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Sprawna firma”;
 8. Załącznik nr 8 – Diagnoza potrzeb szkoleniowo-doradczych;
 9. Załącznik nr 9 - Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 10. Załącznik nr 10 – Oświadczenia Uczestnika Projektu;
 11. Załącznik nr 11 – Dane Uczestnika Projektu;
 12. Załącznik nr 12 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

Partnerzy: