Kalendarium konkursów

Lp.

Nazwa konkursu

Termin naboru

Link do dokumentacji konkursowej

1.

Oś priorytetowa

3. Konkurencyjność MŚP

Działanie

3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

RPO WSL

29 sierpnia 2016 (08:00) -  06 grudnia 2016 (12:00)

https://rpo.slaskie.pl/lsi/nabor/105

 

2.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych

 

PO IR

30 listopada 2015 – 30 grudnia 2016

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-do-poddzialania-2-3-3-poir-w-2015-roku/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-3-w-2016-r-2

 

3.

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

 

PO IR

3 października 2016- 2 listopada 2016 r. (16:00)

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs14142016/

 

4.

2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Inteligentny Rozwój

 

PO IR

1 września 2016 – 16 grudnia 2016

https://www.poir.gov.pl/nabory/21-wsparcie-inwestycji-w-infrastrukture-br-przedsiebiorstw-2/

 

5.

1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw /

1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Inteligentny Rozwój

 

POIR

1 września 2016 r. - 30 grudnia 2016 (16:15)

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs3111-2016/

 

6.

1.2 Sektorowe programy B+R, Inteligentny Rozwój

 

PO IR

21 listopada 2016 – 30 grudnia 2016

http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/poir/konkursy/konkurs7122016iuser/

 

7.

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"

Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej"

 

PO IR

18 lipca 2016 - 20 stycznia 2017 (16:00)

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-4-w-2016-r

 

8.

Działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw"

Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP"

 

PO IR

06 czerwca 2016 - 30 stycznia 2017 (16:00)

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-poddzialania-2-3-2-w-2016-r

 

9.

Działanie 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP

 

PO IR

04 listopada 2016 -  31 marca 2017 (16:00)

http://poir.parp.gov.pl/nabor-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-do-dzialania-2-3-poddzialanie-2-3-1-w-2016-r

 

Partnerzy: