Dokumenty do pobrania

UE

Dokumenty dla Kandydatów/Kandydatek - rekrutacja do projektu "Wiatr w żagle"

Wersja DOCX (Word 2013):

 1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Wiatr w żagle”
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny Uczestników projektu do Poddziałania 7.4.1 RPO WSL na lata 2014-2020;
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 5. Załącznik nr 4 – Karta oceny rozmowy;
 6. Załącznik nr 5 – Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy;
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Wiatr w żagle”;
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Uczestnika projektu;
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika projektu;
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników;
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji z sektorem górniczym;
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy;
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy;
 16. Załącznik nr 15 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

 

Wersja PDF:

 1. Regulamin rekrutacji uczestników projektu „Wiatr w żagle”;
 2. Załącznik nr 1 – Formularz rekrutacyjny Uczestników projektu do Poddziałania 7.4.1 RPO WSL na lata 2014-2020;
 3. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego;
 4. Załącznik nr 3 – Karta oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego;
 5. Załącznik nr 4 – Karta oceny rozmowy;
 6. Załącznik nr 5 – Zbiorcza karta oceny merytorycznej;
 7. Załącznik nr 6 – Notatka z rozmowy;
 8. Załącznik nr 7 – Umowa o udzielenie wsparcia doradczo-szkoleniowego w ramach Projektu „Wiatr w żagle”;
 9. Załącznik nr 8 – Oświadczenia potwierdzające kwalifikowalność do udziału w projekcie;
 10. Załącznik nr 9 – Oświadczenie Uczestnika projektu;
 11. Załącznik nr 10 – Dane Uczestnika projektu;
 12. Załącznik nr 11 – Zaświadczenie zakładu pracy o zwolnieniach pracowników;
 13. Załącznik nr 12 – Zaświadczenie zakładu pracy o działalności w sektorze górniczym lub kooperacji z sektorem górniczym;
 14. Załącznik nr 13 – Zaświadczenie zakładu pracy o nie przedłużeniu umowy;
 15. Załącznik nr 14 – Zaświadczenie zakładu pracy o przyczynach rozwiązania umowy;
 16. Załącznik nr 15 – Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013.

Partnerzy: