Finansowanie RPO WŚL

Sosnowiecki Park Naukowo-Technologiczny powstał w ramach projektu kluczowego: Gospodarcza Brama Śląska Etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej - Sosnowiecki Park
Naukowo-Technologiczny, zadanie 1 i zadanie 2.

Inwestycja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet I: Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Działanie 1.1 Wznowienie atrakcyjności inwestycyjnej regionu.

Umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano w czerwcu oraz w sierpniu 2010 r., a realizację rozpoczęto po podpisaniu w lipcu 2011 r. umów z wyłonionym w przetargu Wykonawcą inwestycji - firmą SKANSKA S.A.

Uroczyste otwarcie SPNT zostało dokonane przez Urząd Miejski w Sosnowcu 7 maja 2012 r.

Gmina Sosnowiec wyłoniła w drodze postępowania koncesyjnego, zgodnie z Ustawą o Koncesji na roboty budowlane lub usługi z dnia 9 stycznia 2009 r. operatora Parku, którym została Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. podpisując 25 lipca 2012 r. Umowę Koncesji na Usługi. Przejęcie SPNT nastąpiło 3 sierpnia 2012 r. Aktualnie trwają działania zmierzające do zasiedlenia Sosnowieckiego Parku
Naukowo-Technologicznego innowacyjnymi firmami.

Projekt "Gospodarcza Brama Śląska" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Partnerzy:Pole wymagane


Pole wymagane


Niepoprawny format telefonu stacjonarnego (wymagany xx-xxx-xx-xx lub xxx-xxx-xxx)

Jedno z pól wymagane


Pole wymagane

Nieprawidłowy format adresu mailowego


Pole wymagane

Trwa wysyłanie formularza...
Zamknij