Aktualności

UE

Nabór do Projektu "Nowe horyzonty" został zakończony

29/08/2017

Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. informuje, że nabór do projektu "Nowe horyzonty" zakończył się z dniem 25 sierpnia 2017r.

Aktualnie prowadzona jest ocena formalna złożonych aplikacji. Pracownicy Biura projektu będą kontaktować się indywidualnie z poszczególnymi Kandydatami po każdym z etapów oceny.

UE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Partnerzy: